Collaboration

Tritech New Technologies

wideokonferencje

Skype dla firm to niezawodna komunikacja biznesowa voice + video + chat stworzona dla firm.

 • Bezpieczniejsza komunikacja, dzięki wbudowanemu szyfrowaniu i autoryzacji za pośrednictwem usługi Active Directory,
 • Skalowalność na żądanie,

Skype for Bussines


 • Udostępniane przez firmę Microsoft w ramach usługi Office 365,
 • Dostępność usługi na poziomie 99,9% z gwarancją finansową,
 • Automatyczne stosowanie poprawek i szybkie udostępnianie nowych funkcji,
 • Funkcje odnajdowania miejscowego w programach Skype dla firm, Exchange i SharePoint dostępne za pośrednictwem Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych,
 • Wiadomości błyskawiczne i informacje o obecności,
 • Równorzędne połączenia VoIP i wideo,
 • Połączenia audio i wideo oraz konferencje w sieci Web,
 • Łączność z innymi osobami za pośrednictwem sieci Skype,
 • Platforma deweloperska klienta,
 • Dostępność w systemach Android(TM), iOS, Mac i Windows oraz za pomocą klientów sieci Web.
systemy wideokonferencyjne

Zoom to platforma collaboration, oferująca usługi wideokonferencji, webinariów, czatu, konferencji telefonicznych — w dowolnym czasie i miejscu oraz przy użyciu dowolnego urządzenia.


W Zoom zintegrowane są funkcje obecności telefonicznej, wiadomości błyskawicznych i wideo w rozdzielczości HD, udostępniania pulpitu i sterowania.  Ścisła integracja z oprogramowaniem Outlook umożliwia planowanie spotkań Zoom bezpośrednio z programu.

W ramach scenariuszy B2B można przesyłać dźwięk i obraz w jakości HD. Zwiększ wydajność pracy zespołów, dzięki konferencjom i współpracy z udziałem wielu stron. 

Zoom


 • Zintegrowana komunikacja: jeden intuicyjny klient do obsługi wiadomości błyskawicznych, telefonia IP, wizualna poczta głosowa, konferencje głosowe i internetowe, udostępnianie pulpitu (połączenia, czat, poczta głosowa),
 • Obecność: powiadamianie o dostępności w czasie rzeczywistym, wewnętrzne i zewnętrzne (jeśli funkcja jest włączona i potrzebna),
 • Aktualizacja dostępności przy użyciu kalendarza Microsoft Outlook lub serwera Exchange,
 • Automatyczna kalibracja statusu dostępności przy użyciu telefonu IP, co umożliwia ochronę prywatności w odniesieniu do telefonu i wiadomości błyskawicznych,
 • Wiadomości błyskawiczne w czasie rzeczywistym dostosowane do działalności biznesowej,
 • Czat grupowy,
 • Udostępnianie pulpitu,
 • Zdalna kontrola pulpitu,
 • Outlook 2007, 2010, 2013,
 • Status dostępności,
 • Wysyłanie wiadomości/nawiązywanie połączeń jednym kliknięciem,
 • Bezpośrednie uruchamianie współpracy sieciowej z programu Microsoft Outlook,
 • Zasady obowiązujące w całym przedsiębiorstwie,

 

wdrożenie voip

Cisco WebEx to przyjazna aplikacja typu SaaS na komputery biurkowe, laptopy i urządzenia przenośne.


Jej zadaniem jest ułatwienie i strukturalizowanie pracy zespołowej poprzez możliwość organizacji spotkań, udostępniania w czasie rzeczywistym materiałów roboczych czy wyników etapów pracy, na bieżąco pokazując zmiany i aktualizacje w postępach prac na monitorze komputera czy urządzenia przenośnego. 

Webex


Cisco WebEx Meetings łączy w naturalny sposób:

 • komunikację głosową,
 • wideokonferencje w jakości do 720p,
 • współdzielenie treści w czasie rzeczywistym.

WebEx zapewnia możliwość płynnego przechodzenia oraz łączenia komunikacji głosowej, wideokonferencji oraz pracy grupowej nad dokumentami. Na jednym terminalu można połączyć do 7 strumieni obrazu z kamer internetowych, których wyświetlanie inicjowane jest głosem – w rezultacie widzimy zawsze obraz uczestnika, który zabiera w danej chwili głos, co czyni takie wirtualne spotkanie spójnym i zrozumiałym dla wszystkich uczestników.

Jednocześnie współdzielona treść może być plikiem, widokiem pulpitu jednego z uczestników lub standardowym dokumentem tekstowym czy prezentacją. Uczestnicy mogą ingerować w treść, rysując, oznaczając czy wskazując dowolne elementy treści z jednoczesnym komentarzem, a całość operacji wykonywanych przez danego uczestnika sesji jest dostępna dla pozostałych uczestników spotkania. Mobilni uczestnicy spotkania mogą posługiwać się tabletem lub smartfonem, w pełni korzystając z dostępnej funkcjonalności. Wirtualne spotkania mogą być inicjowane bezpośrednio z MS Office lub MS Outlook.
WebEx jest łatwy do zarządzania, daje szerokie możliwości elastycznego konfigurowania w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań, polityki bezpieczeństwa, praw dostępu i innych zasad obowiązujących w danej organizacji. 

 

integracja skype for business

Rozwiązanie Cisco Spark zostało uruchomione w listopadzie 2014 r., jako nowa oferta dla użytkowników. Jest to aplikacja do współpracy biznesowej, łącząca funkcje czatu, audio i wideo, spotkań wieloosobowych oraz udostępniania treści w jedno środowisko użytkownika.


Dzięki temu odpowiada potrzebom nowoczesnych zespołów w zakresie współpracy. Rozwiązanie to łączy zespoły projektowe korzystające z różnych urządzeń i pracujące w różnych strefach czasowych. 

CISCO Spark


Project Spark pozwala na dzielenie się przemyśleniami i pomysłami oraz włączanie ich do statusu projektu — bez naruszania zasad bezpieczeństwa danej instytucji/firmy.

Project Spark stanowi element strategii Interchmury firmy Cisco, a tym samym łączy się z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak: Kalendarz, Active Directory, WebEx i Box. Na przykład w przypadku uruchomienia konferencji na telefonie komórkowym w aplikacji, jeśli w zasięgu znajduje się terminal TelePresence, spotkanie wideo będzie automatycznie kontynuowane przy użyciu nowego terminala.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przekazać sesję WebEx z wirtualnej przestrzeni roboczej Cisco do rozwiązania WebEx. Podgląd załadowanych dokumentów (w formatach PDF, PPTX, DOCX i innych) można natychmiast wyświetlić w wirtualnym środowisku roboczym i udostępnić offline (są one zabezpieczone w aplikacji). Pozwala to wyeliminować pracochłonne zadania synchronizacji (między urządzeniami mobilnymi a komputerem). Zabezpieczenie jest uzyskiwane poprzez kompleksowe szyfrowanie. Firma Cisco nie jest w stanie zdekodować zaszyfrowanych danych. Obsługiwane są infrastruktury instytucji publicznych/firmowe dotyczące jednokrotnego logowania.

Cisco Spark to początek dynamicznie rozwijających się usług w chmurze, których popularność gwałtownie rośnie.

WARSZAWA

ul. Anny German 15
01-794 Warszawa

tel. +48  (22) 576 83 60
fax. +48 (22) 875 82 91

Katowice

ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice

tel. +48 509 490 713

DZIAŁ SERWISU:

DZIAŁ HANDLOWY: