Skontaktuj się z nami!


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem 0000182130

Kapitał zakładowy: 102.000 zł

REGON: 432706620

NIP 5060007244

WARSZAWA

ul. Anny German 15
01-794 Warszawa
tel. +48 (22) 576 83 60 
fax. +48 (22) 875 82 91

Katowice

ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice
tel. +48 509 490 713

DZIAŁ SERWISU:

DZIAŁ HANDLOWY: