Cisco WebEx to przyjazna aplikacja typu SaaS na komputery biurkowe, laptopy i urządzenia przenośne, która ułatwia i strukturalizuje pracę zespołową organizując spotkania, udostępniając w czasie rzeczywistym materiały robocze czy wyniki etapów pracy, na bieżąco pokazując zmiany i aktualizacji w postępach prac grupy na monitorze komputera czy urządzenia przenośnego. Cisco WebEx Meetings łączy w naturalny sposób:
• komunikację głosową,
• wideokonferencje w jakości do 720p
• współdzielenie treści w czasie rzeczywistym
WebEx zapewnia możliwość płynnego przechodzenia oraz łączenia komunikacji głosowej, wideokonferencją oraz pracy grupową nad dokumentami. Na jednym terminalu można połączyć do 7 strumieni obrazu z kamer internetowych, których wyświetlanie inicjowane jest głosem – w rezultacie widzimy zawsze obraz uczestnika który zabiera w danej chwili głos co czyni takie wirtualne spotkanie spójnym i zrozumiałym dla wszystkich uczestników. Jednocześnie współdzielona treść może być plikiem, widokiem pulpitu jednego z uczestników lub standardowym dokumentem tekstowym czy prezentacją. Uczestnicy mogą ingerować w treść rysując, oznaczając czy wskazując dowolne elementy treści z jednoczesnym komentarzem, a całość operacji wykonywanych przez danego uczestnika sesji jest dostępna dla pozostałych uczestników spotkania. Mobilni uczestnicy spotkania mogą posługiwać się tabletem lub smartfonem w pełni korzystając z dostępnej funkcjonalności. Wirtualne spotkania mogą być inicjowane bezpośrednio z MS Office lub MS Outlook.
WebEx jest łatwy do zarządzania, daje szerokie możliwości elastycznego konfigurowania w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań, polityki bezpieczeństwa, praw dostępu i innych zasad obowiązujących w danej organizacji. Charakterystyczne dla WebExa są niskie koszty wdrożenia i późniejszego utrzymania aplikacji przy minimalnych wymaganiach sprzętowych.

drukuj