Warunki serwisu urządzeń w firmie Tritech System Technology Sp. z o.o.:

  1. Wszystkie urządzenia zakupione w naszej firmie podlegają minimum 12 miesięcznej gwarancji.
  2. Gwarancja uprawnia klienta do bezpłatnej naprawy urządzenia lub wymiany go na nowe w przypadku stwierdzenia usterki nie podlegającej naprawie.
  3. Okres oczekiwania na informację odnośnie naprawy lub wymiany urządzenia wynosi do 14 dni
  4. Naprawa urządzeń nie zakupionych w firmie Tritech System Technology Sp. z o.o. odbywać się będzie po indywidualnej diagnozie usterki, wycenie jej naprawy i akceptacji kosztu naprawy przez zlecającego.
  5. Zgłoszenia urządzenia do naprawy dokonuje się poprzez wysłanie na adres serwis@tritech.pl maila zawierającego wypełniony formularz serwisowy.
  6. Po nadesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza naprawie zostanie przydzielony numer identyfikacyjny RMA oraz przesłana instrukcja dotycząca wysyłki sprzętu.
  7. Prosimy powoływać się na numer RMA w kontaktach z naszym działem serwisu.
drukuj