top of page

CLOUD PBX/ DIRECT ROUTING

Dzięki usłudze Cloud PBX nie potrzebujesz oddzielnego systemu telefonicznego.

Użytkownicy otrzymują dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji połączeń, zaś administratorzy IT mogą używać portalu administratora usługi Office 365 do zarządzania komunikacją wszystkich użytkowników.

cloud-pbx-d204b93.png

Korzystając z usługi Cloud PBX, możesz połączyć istniejącego dostawcę usług telefonii PSTN z usługą Office 365, umożliwiając łączenie połączeń, które przychodzą do istniejącej infrastruktury lokalnej, z usługą Cloud PBX.

Jeśli w środowiskach lokalnych jest już wdrożony Skype dla firm Server, możesz użyć tego oprogramowania do nawiązywania połączeń między usługą Office 365 a istniejącą telefonią PSTN. 

Uczestnicy spotkania mogą dołączać do spotkań na Skypie, używając lokalnych, dostępowych numerów telefonicznych w poszczególnych regionach świata lub korzystając z usługi oddzwaniania na telefon stacjonarny lub komórkowy.

INTEGRACJA TELEFONII SKYPE FOR BUSSINES/ MS TEAMS

Usługa Cloud PBX umożliwia nawiązywanie, odbieranie i przełączanie połączeń do i z telefonów, telefonów komórkowych, tabletów oraz komputerów PC z niemal każdego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu.

PLAN USŁUGI POŁĄCZEŃ KONFERENCYJNYCH Z SIECIĄ PSTN OBEJMUJE USŁUGI PŁATNYCH KONFERENCJI TELEFONICZNYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJI TELEFONICZNYCH

Każdy użytkownik otrzymuje numer do połączeń konferencyjnych z siecią PSTN w zależności od lokalizacji jego licencji użytkownika usługi Office 365. Uczestnik może wykonywać połączenia krajowe do innych uczestników w zależności od kraju, w jakim się znajduje. Użytkownik otrzymuje link do około 60 numerów dostępowych w krajach na całym świecie, z których mogą korzystać uczestnicy w tych krajach, aby dołączać do połączenia bez konieczności ponoszenia opłat międzynarodowych.

bottom of page