Jak używać Zoom ?

Aktualizacja: 24 mar 2020

Zoom uruchomił dodatkową stronę, która ma na celu pomóc w rozpoczęciu pracy z Zoom. Szczególnie może być przydatną dla tych wszystkich którzy zaczynają pracę z Zoom. Szczególnie mam na myśli szkoły i nauczycieli.


Dołączanie do spotkania Zoom

https://www.youtube.com/embed/vFhAEoCF7jg?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1


Planowanie spotkania na Zoom

https://www.youtube.com/embed/ZAYv8sVPTxU?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1


Zarządzanie spotkaniem na Zoom

https://www.youtube.com/embed/4w_pRMBEALE?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1



Więcej filmów w linku poniżej.

https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html



700 wyświetlenia

Dziękujemy za subskubcję.