Microsoft Teams gateway dla terminali H.323/SIP w wersji usługi chmurowej od Pexip

Od 28 marca 2019 Pexip udostępni gateway do Microsoft Teams dla terminali H.323 i SIP (Cisco, Polycom, Tandberg, LifeSize, Avaya itp.) w wersji usługi chmurowej czyli tzw. Cloud Video Interop (CVI). Będzie to rozszerzenie dotychczasowej oferty, gdyż Pexip oferuje podobną funkcjonalność już od października 2018 w wersji serwera instalowanego w sieci klienta (on premises) lub chmurze prywatnej. Nowa propozycja zdecydowanie ułatwia dostęp do gateway'a H.323/SIP do MS Teams, gdyż nie wymaga wdrożenia całej platformy Pexip w celu skorzystania tylko z tej funkcjonalności. Usługa umożliwi dołączanie do spotkań planowanych na Microsoft Teams z tradycyjnych terminali wideokonferencyjnych H.323 i SIP oraz przeglądarek internetowych.

Rozwiązanie jest oficjalnie certyfikowane przez Microsoft jako Cloud Video Interop for Microsoft Teams i zapewnia kompatybilność w zakresie wideo, audio i przesyłania prezentacji

Usługa oferuje również tak wyjątkowe funkcjonalności jak:

- rozróżnienie pomiędzy firmowymi terminalami H.323/SIP i terminalami firm trzecich dołączającymi do spotkań na MS Teams (terminale firmowe dołączają bezpośrednio do spotkania, natomiast pozostałe łączą się do lobby i muszą być manualnie dopuszczone przez prowadzącego spotkanie)

- możliwość skonfigurowania własnej domeny dla usługi (adres H.323/SIP gateway'a z własną domeną)

- możliwość rejestracji (SIP registrar i gatekeeper H.323) z zarządzania terminalami H.323/SIP z poziomu usługi chmurowej.

Polecamy poniższy film demonstrujący połączenia z terminali wideokonferencyjnych do spotkania na Microsoft Teams:


255 wyświetleń

Dziękujemy za subskubcję.