top of page

Zoom 5.0 - przypominamy - konieczny upgrade przed 30.05.202030.05 to data zmiany systemu szyfrowania w Zoom, z AES256 ECM na AES256 GCM. W związku z tym wszystkie aplikacje Zoom, Zoom Room (włączając w to kontrolery Zoom Rooms), należy zupgradowac do wersji minimum 5.0. Dotyczy się to także wszystkich urządzeń natywnie wspierających Zoom Rooms (np. Poly X30 i X50).

Aktualizacja jest dostępna z aplikacji Zoom, screen poniżej
Poniżej link do strony dla administratorów do aktualizacji Zoom Rooms.

https://zoom.us/docs/en-us/zoom-v5-admin.html?zcid=1231310 wyświetleń

Dziękujemy za subskubcję.

bottom of page