Zoom wprowadza zmiany w aplikacji. Nowa aktualizacja.

Ostatnia aktualizacja Zoom to kolejny krok mający na celu podnoszenie bezpieczeństwa spotkań. Największą zmianą w tej aktualizacji jest pojawienie się ikony "Security". Ikona pojawia się tylko dla hosta i co-host'ów spotkania. Upraszcza ona sposób w jaki gospodarze mogą szybko znaleźć i włączyć wiele funkcji bezpieczeństwa w spotkaniach Zoom.Klikając w ikonę "Security" host i co-host mają łatwy dostęp do takich funkcjonalności:  • Ograniczanie uprawnień uczestników (Restrict participants ability):


Share their screens - czy userzy mogą udostępniać swój ekran

Chat in a meeting - uruchomieni chatu podczas spotkania

Rename themselves - czy uczestnicy mogą zmienić swoje nazwy

Annotate on the host’s shared content - czy mogą robić adnotacje na udostępnianej treściIkona Security zastępuje przycisk Invite w kontrolkach spotkania. Przycisk Invite został przeniesiony do panelu Participants i gospodarze mogą dodawać tam dodatkowych gości.Więcej o wprowadzonych zmianach można się dowiedzieć na filmie poniżej.


#tritech #zoom


* źródło blog.zoom.us

1065 wyświetleń

Dziękujemy za subskubcję.