Zoom - zmiany w polityce haseł, oraz inne zmiany poprawiające bezpieczeństwo.Poniżej omówienie wprowadzonych zmian.


Co nowego ?


Wymagania dotyczące haseł, na spotkaniach Zoom i webinariach. Właściciele kont i administratorzy mogą teraz konfigurować minimalne wymagania dotyczące hasła (np. ustawić minimalną długość hasła, wymagać liter, cyfr i znaków specjalnych lub dopuszczać tylko hasła numeryczne). Wszystkie darmowe konta będą miały domyślnie włączone hasła w opcji alfanumerycznej.


Losowe identyfikatory spotkań (Meeting ID): Jednorazowo losowo generowane identyfikatory spotkań dla nowo zaplanowanych spotkań i seminariów internetowych będą miały 11 cyfr zamiast dziewięciu. Osobisty identyfikator spotkania (PMI) pozostanie taki sam.


Nagrania w chmurze: Ochrona hasłem dla udostępnionych nagrań w chmurze jest teraz domyślnie włączona dla wszystkich kont. Poprawiona została również złożoność haseł w nagraniach w chmurze. Nie ma to wpływu na istniejące udostępnione nagrania.


Udostępnianie plików innych firm: możesz ponownie korzystać z platform innych firm, takich jak Box, Dropbox i OneDrive, aby udostępniać je na platformie Zoom. Ta funkcja była tymczasowo wyłączona. Została przywrócona po pełnej weryfikacji bezpieczeństwa procesu udostępniania.


Podgląd wiadomości Zoom Chat: Użytkownicy czatu Zoom mogą ukryć podgląd wiadomości dla powiadomień na czacie na pulpicie. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, otrzymasz powiadomienie, że masz nową wiadomość bez wyświetlania jej treści.


Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zmian, sprawdź Informacje o wersji 4.6.11.


Polecamy też zapoznać się szczegółowo z postem opisującym ikonę Security i inne najnowsze aktualizacje związane z bezpieczeństwem.


*źródło: blog.zoom.us
596 wyświetleń

Dziękujemy za subskubcję.